Sluiting 2 Stadsboerderijen in stadsdeel Escamp! In het kader van bezuinigingsafspraken heeft de Gemeenteraad op 1 december 2011 ingestemd met het voorstel van het college van B&W om het beheer van vier hobby tuincomplexen, twee Stadsboerderijen en de Heemtuin af te stoten. Het gaat hierbij om de volgende twee Stadsboerderijen: De Nijkamphoeve in Escamp en Hoeve Bijdorp in Madestein. Direct na de bekendmaking van de bezuinigings- plannen op 12 oktober 2011 is er een actiecomité opgericht. Samen met vele vrijwilligers hebben wij maar liefst 3.626 handtekeningen huis aan huis opgehaald. Deze grote hoeveelheid handtekeningen en al onze betogen ten spijt is de gemeenteraad toch akkoord gegaan met het bezuinigingsvoorstel. Het afstoten van het beheer zou al m.i.v. 1 januari 2012 plaats moeten vinden, maar dit hebben wij kunnen vertragen tot 1 juli 2012. Gesterkt door de heersende verontwaardiging bij de wijkbewoners, de vele handtekeningen en positieve reacties op onze acties hebben wij voor het behoud van het huidige karakter van Stadsboerderij De Nijkamphoeve de Stichting Vrienden van De Nijkamphoeve opgericht. Er is mede door de vrijwilligers van Hoeve Bijdorp ook daar een stichting opgericht genaamd: Hoek Madestein. Beide stichtingen zijn onafhankelijk maar voeren wel samen overleg. De Stichting Vrienden van De Nijkamphoeve wil het beheer en de exploitatie van stads- boerderij De Nijkamphoeve overnemen om op die manier het huidige karakter en het groene rustpunt in de wijk te behouden. Dit kunnen wij niet alleen: daarvoor is ook UW steun hard nodig. Gebruik uw sociale netwerk om aandacht te vragen voor de stichting en onze doelstelling. Wij hebben veel vrijwilligers nodig voor het begeleiden van activiteiten, dierverzorging, groenverzorging en onderhoud aan gebouwen. De Nijkamphoeve moet een multi- functionele stadsboerderij worden door en voor de wijk! Wij rekenen op uw belangstelling en aanmoediging!
ANBI-status Wij zijn met terugwerkende kracht tot 24-11-2011 in het bezit van de ANBI- status. Uw gulle gift is dus aftrekbaar van de belasting! Succes Overname van de stadsboerderijen enkele maanden uitgesteld Ondersteuning gevraagd Zie pagina Vrijwilligers
Nijkamphoeve moet blijven! Stichting Vrienden van De Nijkamphoeve Home Home Stichting Stichting Actueel Actueel Vrijwilligers Vrijwilligers Sponsors Sponsors Donateurs Donateurs Adoptie Adoptie Ezel-album Ezel-album Persberichten Persberichten Contact Contact BOE!!
Geschiedenis Stadsboerderij de Nijkamphoeve is een gezellige, oud- Hollandse boerderij. De Nijkamphoeve werd geopend in 1975. De stadsboerderij is vernoemd naar de oud- directeur school- en kindertuinen J.A. Nijkamp. De tuin naast de boerderij is ook vernoemd naar de heer J.A. Nijkamp. Er staat een bord met de volgende tekst: J.A. Nijkamptuin. Het contact met de levende planten en dieren acht J.A. Nijkamp, tot 1970 directeur van de school-en kindertuinen, van groot belang voor de natuur- en milieuopvoeding. Zijn denkbeelden liggen aan de inrichting van deze tuin ten grondslag.
Groot nieuws: Kijk op de pagina  Actueel! Wij zijn verhuisd! Van stadsboerderij naar BuurtBoerderij, dat vraagt om een nieuwe website: www.nijkamphoeve.nl Home Home