Actueel • Op 29 mei nam het college van B&W een besluit over de toekenning van de stadsboerderijen en tuincomplexen die vanwege bezuinigingen worden afgestoten. Met ingang van 1 juli is Stichting Vrienden van De Nijkamphoeve de nieuwe beheerder van stadsboerderij De Nijkamphoeve en het daarbij liggende tuincomplex. Alle dieren en vrijwilligers kunnen blijven en alle bezoekers kunnen gebruik blijven maken van De Nijkamphoeve. Uiteraard is de stichting erg blij met deze uitkomst. Onze inzet is beloond en wij zijn er trots op dat dit allemaal bereikt is door vrijwilligers en buurtbewoners. Dit geeft vertrouwen voor de toekomst. We zijn er natuurlijk nog niet. Het wordt een hele klus om de boerderij goed te laten draaien. Het zoeken naar sponsors en fondsen blijft een doorlopende klus en ook het dierenwelzijn vraagt de nodige inspanning, maar wij zijn er van overtuigd dat het ons met behulp van de wijkbewoners gaat lukken! 1 juli! Wij zijn er klaar voor! Het collegebesluit zal nog aan de gemeenteraad worden aange- boden en zij kan het nog agenderen. Toewijzing locaties: Clingendael > Tuinvereniging Clingendael Markense Plein > St. Gezonde Gronden Hoeve Bijdorp, Tuin Madestein, Heempark > Parnassia Bavo groep Nijkamphoeve, Nijkamptuin > St. Vrienden van De Nijkamphoeve • Sinds het inleveren van de bedrijfs-(ondernemingsplannen) is er meer duidelijkheid! Er zijn in totaal 18 plannen ingediend, waarvan 7 voor Hoeve Bijdorp 1 voor Hoeve Bijdorp én de Madesteintuin 3 voor Hoeve Bijdorp, de Heemtuin én de Madesteintuin 2 voor De Nijkamphoeve en de Nijkamptuin (1. Stichting Vrienden van De Nijkamphoeve, 2. Biologische groenteteler uit Drenthe) 3 voor tuin Clingendael 1 voor de Madesteintuin 1 voor de tuin Markense Plein. De planning is dat op 29 mei a.s. het voorstel door het college van B&W aan de gemeenteraad wordt verzonden. De bespreking in de gemeenteraad zal vervolgens in juni plaatsvinden. • Wij hebben onlangs een bijzondere donatie ontvangen t.g.v. het 50-jarig huwelijk van twee wijkbewoners. In plaats van cadeaus werd er een donatie gevraagd voor twee goede doelen. Een daarvan was de stichting Vrienden van De Nijkamphoeve! Betrokken bruidspaar! Van harte gefeliciteerd met uw gouden huwelijksfeest, wij wensen u nog vele goede jaren samen en heel erg bedankt voor uw donatie! • Alle geiten en schapen zijn bevallen. Er wordt alleen nog een kalf verwacht van Maartje (de grootste koe) omstreeks 22 mei. Spannend. • De kuikens van de sabelpootkrielkippen die op 1 april uit het ei kropen zijn inmiddels erg groot en om die reden terug naar de fokker. De uitslag van de theelichtjesactie: Er zijn totaal 568.197 theelichtjes opgehaald. De eindstand = aantal opgehaalde theelichtjes gedeeld door het aantal opgegeven jagers. De Stadsboederijen zijn 4e geworden! Als je kijkt naar het totaal aantal ingeleverde cups staan we zelfs 2e. • De Stichting Vrienden van De Nijkamphoeve heeft de afgelopen week in een aantal wijkkranten gestaan: zie Persberichten. STADSBOERDERIJ De Nijkamphoeve wordt BUURTBOERDERIJ De Nijkamphoeve. Onlangs is er een belangrijk contract getekend tussen de stichting en Omnigroen. Hierin is o.a. vastgelegd dat de stichting waar mogelijk samenwerkt met Omnigroen. Dit is onder meer een randvoorwaarde die de gemeente stelt aan de overname van de stadsboerderijen. Op de foto: onze voorzitter Jan Rompa en dhr. Rob Snijder, manager Omnigroen. • Afgelopen donderdag hebben wij ons bedrijfsplan ingediend bij de gemeente. Hier wilden wij een feestelijk tintje aan geven door het persoonlijk te overhandigen met evt. pers erbij. Dit werd helaas niet op prijs gesteld i.v.m. de zorgvuldigheid van de procedure. We zijn natuurlijk erg trots op ons bedrijfsplan, dat met de deskundigheid en een goede samenwerking van de KNHM en Arcadis tot stand is gekomen. Het verloop van de procedure is als volgt: toets ondernemersplan op volledigheid en financiële onderbouwing (eerste week mei), nog gelegenheid voor aanvullingen toets ondernemersplan aan vastgestelde criteria (financiële onderbouwing, educatief karakter, behoud ecologische functies, etc.) - voor 1 juni besluitvorming in gemeenteraad (juni 2012) contractgunning (per 1 juli???). • We hebben een ambassadeur! Bas Muijs (acteur, bekend van o.m. Goede Tijden en Voetbalvrouwen) heeft toegezegd graag onze ambassadeur te worden. Bas is opgegroeid in Houtwijk: "Ik heb als kind vele, vele uren doorgebracht in deze boerderij en ik zou het dan ook ontzettend jammer vinden als hij zou verdwijnen. Ik help graag mee. Ook om iedereen in de toekomst nog te laten genieten van deze unieke plek midden in de stad." • De boerderij staat deze maand (april) in het teken van jonge dieren. We hebben ze een eigen plekje gegeven: bekijk de pagina Druk in de wei. • Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan ons ondernemingsplan. Dit plan moet volgende week (week 17) ingeleverd worden bij de gemeente. • Het HagaZiekenhuis gaat ons gedurende ten minste 5 jaar ondersteunen met een aanzienlijk bedrag! • Sinds 23 maart wordt er weer druk geflyerd in Escamp en Houtwijk. Stel het niet langer uit: word vandaag nog donateur! Open dag in verpleeghuis Houtwijk 17 maart 2012 Het was een gezellige dag en we hebben weer heel wat mensen kunnen informeren over onze stichting. Gemeenteraadslid Michel Rogier kwam ons ook nog even bijstaan. De meegebrachte cavia's hadden het enorm naar hun zin. Zij genoten zichtbaar van de mooie liedjes door een violist en een pianist ten gehore gebracht. Bekijk de foto’s in ons foto-album (opent in een nieuw venster). • Er kan een mooie etagere aangeschaft worden die door de kinderen van de Kakelhof is gemaakt van oud serviesgoed. De opbrengst hiervan is voor de Guusje Nederhorst Foundation. De prijzen variëren van 10 tot 15 euro. • Jan en Marion hebben een interview gegeven voor RTV Discus! Kijk bij RTV Discus uitzending gemist, Escampjournaal 04-02-2012. • Er worden momenteel gesprekken gevoerd over evt. samenwerking met Scouting PéPé en Ezelstal Hans en Grietje (asinotherapie). • Er zijn ca. 6.000 flyers over de wijk verspreid met daarin onder meer de doelstellin- gen van de stichting en het belang van aanmelding als donateur / vrijwilliger. • De teller is gekomen tot 3626 handtekeningen. Deze zijn donderdagavond 1-12 over- handigd aan de burgemeester tijdens de raadsvergadering. Ze waren mooi verpakt als sinterklaascadeautjes met strooigoed in een jute zak. Marion Vols las er een gedicht  (pdf, 19 kB) bij op. De uitslag van de raadsvergadering is dus dat de boerderijen, de tuinen en de Heemtuin per 1 juli 2012 definitief worden afgestoten. Dit betekent dat wij als Stichting Vrienden van De Nijkamphoeve keihard aan de slag gaan om te proberen de exploitatie en het beheer van de Nijkamphoeve over te nemen. • Er is ook een Stichting Hoek Madestein die de belangen van Hoeve Bijdorp, de Permatuin en de Heemtuin behartigt. Beide stichtingen voeren samen overleg. • Sinds 24 november 2011, 10:00 uur zijn wij officieel een stichting: Stichting vrien- den van De Nijkamphoeve!
... en iets minder actueel ... v klik voor een vergroting v Nijkamphoeve moet blijven! Stichting Vrienden van De Nijkamphoeve Home Home Stichting Stichting Actueel Actueel Vrijwilligers Vrijwilligers Sponsors Sponsors Donateurs Donateurs Adoptie Adoptie Ezel-album Ezel-album Persberichten Persberichten Contact Contact Klik hier om het persbericht te lezen op de website van de gemeente Den Haag Wij zijn verhuisd! Van stadsboerderij naar BuurtBoerderij, dat vraagt om een nieuwe website: www.nijkamphoeve.nl Actueel Actueel