Stichting Vrienden van De Nijkamphoeve De Stichting Vrienden van De Nijkamphoeve is opgericht voor het behoud van het huidige karakter van Stadsboerderij De Nijkamphoeve Op 1 december 2011 is de gemeente- raad akkoord gegaan met de voorge- stelde bezuiniging m.b.t. het afstoten van het beheer van 2 stadsboerderijen, 4 hobbytuinen en de Heemtuin. Klik hier om de vergadering te bekijken via uitzendingenraaddenhaag.nl Klik hier om de uitkomst van de vergadering te beluisteren en te lezen op Westonline Klik hier voor de inspreektekst (pdf, 28 kB). Even voorstellen: het bestuur van de stichting, v.l.n.r.: Marion Vols (penningmeester), vrijwilliger verpleeghuis Houtwijk en De Nijkamp- hoeve Jan Rompa (voorzitter), instructeur Haaglanden Hondensport  Jolanda Smit (secretaris), vrijwilliger De Nijkamphoeve Mischa van den Brandhof (lid van het bestuur). Het oprichten van de stichting is een logisch vervolg op het afstoten van 2 stadsboerde- rijen, 2 hobbytuinen en de heemtuin door de gemeente. Om het open, groene en publiekelijke karakter van stadsboerderij De Nijkamphoeve te behouden wil de stichting de exploitatie en het beheer van de boerderij overnemen. Om dit te kunnen bewerkstelligen hebben wij natuurlijk hulp nodig. De politiek onder- steunt onze activiteiten, maar er is meer nodig! Sponsors, Donateurs, Doeners en Denkers werk met ons mee aan het behoud van Stadsboerderij De Nijkamphoeve.
Nijkamphoeve moet blijven! Stichting Vrienden van De Nijkamphoeve Home Home Stichting Stichting Actueel Actueel Vrijwilligers Vrijwilligers Sponsors Sponsors Donateurs Donateurs Adoptie Adoptie Ezel-album Ezel-album Persberichten Persberichten Contact Contact Wij zijn verhuisd! Van stadsboerderij naar BuurtBoerderij, dat vraagt om een nieuwe website: www.nijkamphoeve.nl Stichting Stichting