Verontwaardiging De stichting onderschrijft van harte de volgende tekst: Verontwaardiging bij voorgestelde sluiting stadsboerderij De Nijkamphoeve Vanwege bezuinigingen op de gemeentelijke begroting ligt er een voorstel van het college van B&W voor het afstoten van onderhoud en beheer van 2 stadsboerderijen, 4 schooltuincomplexen en een bijzondere heemtuin. Hierbij is duidelijk geen sprake van een bezuiniging maar een VERARMING voor de wijk die niet in euro’s is uit te drukken. Jonge gezinnen zijn, als het moet, nog wel in staat om een stukje verder te fietsen, maar denk ook eens aan bewoners en bezoekers van verzorgingshuis Houthaghe, woonzorgcentrum Nieuw-Berkendael en verpleeghuis Houtwijk. Zij zijn niet in staat om een andere stadsboerderij te bezoeken.  Op de boerderij werken ook veel vrijwilligers die hier hun draai hebben gevonden. Denk hierbij aan cavia’s aaien in het verpleeghuis, koeien knuffelen, stallen uitmesten, cavia knuffel-uurtje, wandelen van de ezels samen met bewoners van het verpleeghuis, wekelijks bezoek van de cavia’s aan het verpleeghuis, schoonmaakacties in de wijk m.b.v. de ezels, maandelijks koffie-/thee- uurtje voor alle bezoekers en een ezelpicknick. Stuk voor stuk activiteiten die alleen met behulp van vrijwilligers gerealiseerd kunnen worden. Het afstoten van deze boerderijen en tuinen moet een bezuiniging van 636.000 euro opleveren die pas in 2014 gerealiseerd kan worden. Deze bezuiniging is een schijntje vergeleken bij de raming van 6 miljoen voor “Den Haag Wereldstad aan Zee” en 1,6 miljoen voor de “Entree van Den Haag”. Hierbij zijn de te verwachten hoger uitvallende kosten (denk aan de tramtunnel!) niet meegerekend.
Nijkamphoeve moet blijven! Stichting Vrienden van De Nijkamphoeve Home Home Stichting Stichting Actueel Actueel Vrijwilligers Vrijwilligers Sponsors Sponsors Donateurs Donateurs Adoptie Adoptie Ezel-album Ezel-album Persberichten Persberichten Contact Contact Wij zijn verhuisd! Van stadsboerderij naar BuurtBoerderij, dat vraagt om een nieuwe website: www.nijkamphoeve.nl